Čas zhuštěný


Čas, alespoň z hlediska dokumentárního filmu, v Ji.hlavě houstne. Přítomnost, kterou obvykle okamžik budoucí tlačí do minulosti, zde expanduje, trvá a vtahuje do sebe minulé i budoucí. V této časové kapse sedí redakce dok.revue a společně s vámi se pokouší živou přítomnost českého dokumentu zachytit a uchovat.

Duel i anketa jsou tentokrát ve znamení otázky, jak vypadá český dokument odjinud. V duelu se setkali (spíše než utkali) Anna Stejskalová a Pavel Smejkal – a poměřili si navzájem své domácí, česko-slovenské dokumentární kinematografie (ač Pavla Smejkala více zajímal sám akt poměřování než jeho výsledek). V anketě se na český dokument upřel polsko-francouzsko-německý reflektor.

Hlavní téma dok.revue, český dokument v roce 2014, je také tématem eseje Přemysla Martinka, který se zamýšlí nad tím, jakým způsobem český dokument formují vnější okolnosti, které jsou samotnému tvůrčímu aktu zdánlivě vnější – totiž různé formy distribuce či produkční strategie.
V tomto – druhém – čísle festivalové dok.revue opět představujeme tři režiséry a režisérky, jejichž filmy dnes v Ji.hlavě uvidíte v sekci Česká radost. Bena Tučka, Veroniku Liškovou i Libuši Rudinskou spojuje naděje, že jejich filmy nějak změní smýšlení lidí – vás, diváků, v první řadě – ať už ve vztahu k občanské angažovanosti, interpretaci předlistopadové minulosti či ve vztahu k členům pedofilní komunity. Svým žánrem tak předznamenávají téma třetí dok.revue – politický dokument.