Masterclass: Rebecca O'Brien

Jak natočit film s Kenem Loachem


Producentka Rebecca O’Brien již dlouhá léta spolupracuje s britským režisérem a dokumentaristou Kenem Loachem. Na producentské masterclass představila O’Brien nový biografický film Versus: Život a dílo Kena Loache a podělila se o zkušenosti s třicetiletou spoluprací s Kenem Loachem. Důležitou roli hrálo téma tenké hranice mezi dokumentaristikou a fikcí a také specifičnost tvorby filmu, jehož protagonista je váš přítel a blízký spolupracovník.