Vizualita jako nástroj vyprávění příběhu

Masterclass polského dokumentaristy Wojciecha Starońa


Renomovaný a oceňovaný polský kameraman a režisér Wojciech Staroń ve své masterclass, pořádané ve spolupráci MFDF Ji.hlava a Institutu dokumentárního filmu, představil svůj pohled na vizualitu a vizuální styl v dokumentárním filmu. Po projekci dvou Starońových snímků – Sibiřské lekce (1998) a Argentinské lekce (2011) následovala samotná masterclass, v níž se režisér zabýval mimo jiné tím, jak může být téma, prostředí a protagonisté filmu zachyceno kamerou tak, aby obraz maximálně podpořil vyprávěný příběh.