Vědět filmem


Když se před filmovou projekcí, na přednášce či besedě s diváky řekne populárně-vědecký dokument, nastane podivuhodná reakce: zatímco zahraničnímu divákovi vytanou na mysli zvučná jména či fragmenty vizuálně poutavých snímků, které jsou v západní Evropě běžnou součástí televizního vysílání, a směle tak přikyvuje hlavou, na tvářích diváků českých spatříme spíše stopy ne-li přímo skepse, pak alespoň tázání a pochyb o smyslu a poslání takového žánru. Tomu však není nic bližšího než právě tato rezonance mezi otazníky, neboť jsou to právě nejednoznačnost a ohledávání hranic a možností, co v dnešní době představuje jednu ze základních esencí tohoto žánru (a bylo by možná příhodnější říkat mu živel), jehož podstatou je dobrodružná syntéza popularizace nosných a pečlivě analyzovaných informací skrze filmové médium (tedy „Vědět filmem“) a estetického principu, který je vlastní všem uměleckým dílům. Pozice je to sice nelehká, nemusí se tak ale obávat vlastního ustrnutí.

Když člověk namátkou pohlédne na zatím jediný prostor, který tento živel prozkoumává a medializuje, a sice na Mezinárodní festival populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc, objeví jednu z možných cest, jak jej uchopit, redefinovat a rozvíjet. Vedle dlouholetých stars britské BBC coby vlajkové lodi nových technologií a edutainmentových strategií ve vizualizaci poznání se objevuje takřka apokalyptický zvěstovatel pokroku vědy, ruský režisér Vladimir Kobrin či avantgardní rebel a fascinovaný biolog Jean Painlevé, jehož dílo zkoumající především podmořský svět je okouzlujícím propojením badatelské touhy s poezií pro všechny smysly. České audiovizuální prostředí zatím pouze opatrně ohmatává přicházející impulzy a jen neochotně se loučí se vzpomínkami na zlatou, nicméně dávno již zmrtvělou éru českého naučného dokumentu. Průkopníků populárně-vědecké kinematografie máme dostatek, je tedy otázkou, kdy se dočkáme i jejích vizionářů.
2.8DOK.REVUE
10. 03. 2008


z aktuálního čísla:

Situační recenzeKaždý jsme na světě sóloSnímek Sólo francouzského tvůrce žijícího v Česku Artemia Benkiho se stal vítězem České radosti na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.Kamila BoháčkováNový filmVlci jako hrozba, nebo přirozenost?Dokumentarista Martin Páv představuje svůj chystaný film Vlci na hranicích o vztahu lidí na Broumovsku k vlkům, vracejícím se na toto území. Film klade zásadní otázky o vztahu člověka a přírody – do jaké míry máme potřebu mít život pod kontrolou a do jaké míry jsme ochotni zahrnout do svých životů nepředvídatelnost ve světě, který nepatří jenom nám?Martin PávTémaZachytit zázrak potřebuje časCenu za přínos světové kinematografii získal letos v Jihlavě kazašský režisér Sergej Dvorcevoj, který byl také autorem letošní festivalové znělky, jež v jednom dlouhém jímavém záběru snímá tvář kazašské herečky Samal Esljamové na nástupišti moskevského metra. Do Jihlavy se Dvorcevoj vrátil přesně po dvaceti letech, v roce 1999 si z tehdy teprve začínajícího festivalu odnesl historicky první ji.hlavskou cenu. Letos představil na festivalu nejen své dosavadní filmy, ale spolu s ředitelem jihlavské přehlídky objasnil svůj způsob natáčení i uvažování na masterclass, jejíž otitulkovaný záznam si lze přehrát na dok.revue.Kamila BoháčkováSportRůzné podoby výuky dokumentuNa letošním ji.hlavském festivalu probíhala také panelová diskuze o výuce dokumentárního filmu v zemích Visegrádu. Na besedě vystoupili přímo pedagogové vybraných škol. Výuku na pražské FAMU představil Vít Janeček, maďarskou Divadelní a filmovou univerzitu v Budapešti reprezentoval Attila Kékesi, za slovenskou Vysokou školu múzických umení v Bratislavě promluvila Viera Čákanyová a výuku na polské Národní filmové škole v Lodži představila Maria Zmarz-Koczanowicz. Co z diskuze vzešlo?Kamila BoháčkováBáseňVzkříšení pana PuiuKhavn De La CruzRozhovorChceme podporovat pestrost a různorodostRada Státního fondu kinematografie má od října novou předsedkyni Helenu Bendovou a místopředsedkyni Martu Švecovou. Helena Bendová v rozhovoru pro dok.revue sděluje, jaké filmy chce Fond podporovat, jak ona osobně hodnotí dosavadní podporu dokumentu i současnou českou dokumentární scénu a v čem je dobré se inspirovat audiovizuálními fondy v zahraničí.Kamila BoháčkováNová knihaJak vznikala kniha o Michalu HýbkoviFilmový historik a pedagog FAMU Jan Bernard popisuje okolnosti vzniku své připravované knihy o pozapomenutém českém kameramanovi a dokumentaristovi Michalu Hýbkovi, která vyjde na jaře 2020 v Nakladatelství AMU. Jan BernardÚvodníkZa hranami a hranicemiTématem tohoto čísla dok.revue se shodou okolností staly hranice nejrůznějšího druhu a jejich zkoumání, posouvání či rušení, ať už jde o hranice normality, českosti, dokumentu či toho, do jaké míry jsou lidé ochotni připustit do svého života prvek nebezpečí a neočekávatelnosti.Kamila Boháčkovávideo dok.revueMasterclass: Sergej Dvorcevoj23. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava