Kontakty

Redakční rada
Marek Hovorka, Petr Kubica, Andrea Slováková
 
Editorka
Jitka Lanšperková / dokrevue@dokrevue.cz / +420 724 141 186
 
Správa webu
Petr Knepr / webeditor@dokrevue.cz

   
Vydavatel:
DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu
Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava
IČO: 67008062
 
Adresa redakce:
dok.revue, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
 
Fakturační údaje:
DOC.DREAM services s. r. o.
Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava
IČO: 05386551