Kontakty

Redakční rada
Marek Hovorka, Petr Kubica, Andrea Slováková

Editorka
Jitka Lanšperková / dokrevue@dokrevue.cz / +420 724 141 186

Správa webu
Petr Knepr / webeditor@dokrevue.cz

Mediální partnerství
Zuzana Kopáčová / zuzana@dokrevue.cz / +420 607 985 380

   

Vydavatel:
DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu
Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava
IČO: 67008062

Adresa redakce:
dok.revue, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1

Fakturační údaje:
DOC.DREAM services s. r. o.
Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava
IČO: 05386551